fbpx

STEĆKOPEDIJA POZIVA NA POKRET I AKCIJU

NEKA TVOJE IME OSTANE ZABILJEZENO KAO IME ONOG KO JE OTKRIO GDJE SE NALAZI KAMENO BLAGO

Pozivamo sve ljubitelje kamenog blaga – stećaka kao i ljubitelje prirode, planinare i sve druge da nam šalju obavijesti o svakom lokalitetu stećaka na koji su naišli ili za koji odavno znaju a za koji misle da nije zabilježen, opisan i evidentiran u stručnoj ili drugoj literaturi.

Matarijale možete slati na na mail: [email protected]

Obilazeci lokacije na kojima se nalaze nekropole sa najreprezentativnijim stećcima, naišli smo i otkrili više mjesta za koja stručna a pogotovo šira javnost nije znala.

Jedna od takvih lokacija je Hladiosko brdo kod Ustiprače koja je mjestanima poznata od davnina. Tu smo istražujuci lokalitet pronašli ovaj stećak u obliku sanduka koji na gornjoj plohi ima uklesan epitaf čije se značenje tek treba otkriti. Inače, do sada je od najmanje 70.000 stećaka za koje se pouzdano zna, a pretpostavlja se da ih ima vise od 100.000, evidentirano tek njih 400-tinjak sa natpisima.

Ideja ovog poziva je da se prikupi što vise informacija kako bi se arheološki timovi mogli u narednom periodu potencijalno početi baviti ozbiljnijim istraživanjima tih lokaliteta.

 

U međuvremenu ćemo objavljivati kratke postove sa podacima koje budete slali, uz obavezno navodjenje ko nam ustupa te podatke i KO JE OTKRIO LOKALITET SA STEĆCIMA UKOLIKO SE ISPOSTAVI DA SE RADI O ZAISTA NEPOZNATOJ LOKACIJI!

TREBATE SLATI SLJEDECE PODATKE

1. KONTAKT OSOBU
2. KONTAKT TELEFON
3. GPS lokaciju
4. KRATAK OPIS O KAKVOJ VRSTI STEĆAKA SE RADI I U KAKVOM SU STANJU
5. KRATKO UPUSTVO KAKO SE DOLAZI DO TOG MJESTA
7. NADMORSKA VISINA
8. TEKST SA RAZNIM INFORMACIJAMA POPUT ONIH KOJI SU SE DOBILI U RAZGOVORU SA MJEŠTANIMA* (PO MOGUĆNOSTI)

Ideja nam je da otkrijemo sto veci broj lokacija sa stećcima kako bi se proširila svijest o tako važnom starobosanskom blagu.

 

Kuća dobrih priča