[contact-form-7 id=”5181” title=”Program lojalnosti”]

Uvjeti

Članstvo u Programu lojalnosti kluba knjige Regni Bosnae je besplatno i traje najmanje 2 godine, a počinje teći u tromjesečju učlanjenja. Moja jedina obaveza u klubu je kupiti barem 1 knjigu (ili bilo koji drugi artikl iz ponude) bez obzira na cijenu, svaka 3 mjeseca (1. 1. – 31. 3., 1. 4. – 30. 6., 1. 7. – 30. 9., 1. 10. – 31. 12.), što je ukupno najmanje 4 knjige (ili drugih artikala) godišnje, na što se potpisom ove pristupnice obavezujem. Svoju člansku obavezu mogu izvršiti kupovinom artikala iz posebne klupske ponude koja će se objavljivati na web knjižari program-lojalnosti-regni-bosnae.mladinska.ba. Posebna klupska ponuda/katalog iz Programa lojalnosti kluba knjige Regni Bosnae dobivaću besplatno na e-mail adresu ili na viber svaka 3 mjeseca. Ne naručim li ništa do roka za kupovinu (20. 2., 20. 5., 20. 8. i 10. 11.) u pojedinom tromjesečju, Regni Bosnae (pri Mladinskoj knjizi d.o.o. Sarajevo) poslaće mi podsjetnik putem e-maila ili putem telefona/na viber u obliku posebne ponude za kupovinu s aktuelnim hitovima. Poseban popust koji sam iskoristio/la pri upisu, kao i pravo na primitak besplatne knjige ili knjiga, vrijede samo ako tokom sljedeće 2 godine redovno ispunjavam člansku obvezu (svaka 3 mjeseca kupim barem jednu knjigu ili neki drugi artikl) i ne istupim iz kluba prije isteka tog roka. U protivnom me Regni Bosnae ima pravo za knjigu (ili knjige) koje sam pri upisu primila/primio besplatno, zadužiti za iznos cijene knjige/knjiga po kojoj je dostupna (su dostupne) u redovnoj prodaji, a koja je različita u odnosu na klupsku cijenu, te će mi po isteku kvartala biti ispostavljen račun koji ću platiti u roku od 8 dana. Ako odmah po učlanjenju poželim istupiti iz kluba, mogu raskinuti članstvo u roku od 14 dana od dana učlanjenja te bez naknade vratiti primljene knjige. Nakon što prođu 2 godine mog članstva u klubu, koliko ono najkraće traje, ne moram slati zahtjev za ostanak u klubu, jer mi se članstvo automatski produžava na još godinu dana – i tako nakon isteka svake sljedeće godine, osim ako u međuvremenu pisanim putem ne zatražim otkazivanje članstva. Tokom trajanja članstva obavještavću klub o svim izmjenama koje mogu uticati na ugovorni odnos među strankama. Potpisom ove pristupnice dajem saglasnost da Regni Bosnae pri Mladinskoj knjizi d.o.o. Sarajevo smije koristiti moje osobne podatke iz pristupnice za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, bez mogućnosti razmjene s drugima, a sa svrhom dostave daljnjih obavijesti o novim proizvodima. Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od Mladinske knjige d.o.o. Sarajevo, kao voditelja zbirke osobnih podataka, mogu zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, njihovo brisanje ili ograničavanje njihove obrade, te pravo na prijenos podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva, koji je opisan u Izjavi o zaštiti osobnih podataka dostupnoj na internetskoj adresi ww.mladinska.ba/pravilaprivatnosti, e-poštom na [email protected], ili u pisanom obliku na adresu Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo, Služba za kupce, Kemal begova 12, 71000 Sarajevo. Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti i uputiti ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka na e-adresu [email protected] Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo čuvaće osobne podatke onoliko koliko je to potrebno u skladu s danom Pristupnicom odnosno opozivom iste. Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo obrađuje i jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom EU-a o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, a kako je detaljno predviđeno u Pravilima privatnosti, zaštiti osobnih podataka objavljenima na internetskoj stranici www.mladinska.ba/pravila-privatnosti. Kao član/ica kluba Regni Bosnae pri Mladinskoj knjizi d.o.o. Sarajevo imam sva prava koja mi pripadaju u skladu s odredbama o Zakonu o zaštiti potrošača). Ugovorne strane će sve eventualne sporove rješavati sporazumno. U suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Sarajevu. Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo, Kemal begova 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200757160009, MB: 1-23959 kod Općinskog suda u Sarajevu. Direktor: Adnan Ćatović