fbpx

BOSANSKO KRALJEVSTVO – Historija srednjovjekovne bosanske države

60,00 KM

  • Autor: Emir O. FILIPOVIĆ
  • Ljepotom i simbolikom ukrasnih inicijala bavila se: Selena KULDIJA
  • Tačnošću i ljepotom grbova, mapa i bitaka bavio se: Emir DURMIŠEVIĆ
  • Tačnošću i ljepotom srednjovjekovnih gradova, rodoslovnih stabala i bitaka bavio se: Edin DURMIŠEVIĆ
  • Prikazom historijskih scena i ilustracijama kraljevskih insignija bavili se:
  • Emir DURMIŠEVIĆ i Edin DURMIŠEVIĆ
  • Ljepotom bosanskih slova u naslovima poglavlja bavila se: Mila MELANK
  • Prelomom teksta bavio se: Almir Čovčić
  • Lektorskim poslom bavili se: Senka SALISPAHIĆ i Jasmin BEŠIĆ
  • Recenzenti: Esad KURTOVIĆ, Lejla NAKAŠ i Ema MAZRAK
SKU: 9789958939860 Kategorije: ,