Home / Opći uvjeti prodaje
 • image
 • Katalog Jesen2013
 • image
 • image
Previous Next

Naša adresa

Muhameda Kantardžića 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 957 600
Fax: +387 33 957 610
Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.mladinska.ba

Opći uslovi prodaje Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo

Prodaju na web stranici mladinska.ba vrši Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo, Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo. Društvo je upisano u registar Kantonalnog suda u Sarajevu, broj rješenja: UF/I-2314/02, poreski broj 01635400, broj žiro računa 3383202200354993.

Cijene proizvoda i poštarine izražene su u konvertibilnim markama (KM). Važeće su one cijene i ostale pogodnosti (popusti, darovi, način dostave, sudjelovanje u iznosu poštarine…) koje su na snazi na dan ispostavljanja narudžbe. Važeći je izvorni račun koji primate prilikom plaćanja odnosno dostave na temelju općih uvjeta objavljenih na toj stranici i potvrđenih prilikom obrade narudžbe, osim kod pretplate gdje nakon narudžbe primate važeći predračun. Sklopljeni ugovor pohranjuje se u Informacijsko-opskrbnom središtu Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo, Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo. Robu dostavljamo sa zaliha, osim u slučaju prednarudžbi kada je dostavljamo odmah po primitku na skladište, o čemu kupca obavještavamo prilikom same izrade i ispostavljanja narudžbe.

1. PLAĆANJE
a) cjelokupni iznos prilikom preuzimanja paketa, bankovnom ili kreditnom karticom (prilikom narudžbe putem PikPay usluge)
b) na rate općom uplatnicom, bankovnom ili kreditnom karticom

Pri kupovini u pretplati, prodavac je dužan isporučiti knjige po izlasku iz štampe i uplati ukupnog pretplatnog iznosa. Pretplatna cijena vrijedi do navedenog datum i prema uslovima pretplate. Ako u toku pretplate kupac odustane od narudžbe ili kasni sa plaćanjem više od mjesec dana, račun se stornira, a do tada uplaćeni iznos prodavac zadržava na ime nastalih manipulativnih troškova. Troškovi pakiranja i slanja iznose 8,90 KM. Pri kupovini na otplatu u ratama, kupac se obavezuje da će plate plaćati redovno, do datuma koji će biti naznačen na računu i općim uplatnicama. U slučaju kašnjenja s ispunjenjem plaćanja dospjelih obroka prodavatelj zaračunava zatezne kamate po stopi zakonske zatezne kamate. U slučaju da kupac ne plati po dospijeću uzastopno dvije rate, cjelokupno preostalo dugovanje dospijeva odmah na naplatu. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo može pokrenuti spor kod nadležnog suda.

2. REKLAMACIJA PROIZVODA

Kupac ima pravo obavijestiti prodavca da odustaje od ugovora u roku od 15 dana od primitka narudžbe. Svoje upite, komentare i reklamacije kupac može poslati pisanim putem, putem e-pošte ili telefonskim putem na kontakte Službe za kupce. Povrat primljenih proizvoda u roku za odustajanje od ugovora smatra se ujedno i obavijesti o odustajanju od narudžbe. Knjige ili druge proizvode treba vratiti u stanju u kakvom su bili u trenutku isporuke.

Pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat isključen je u slučajevima za:

 • Povrate nakon 15 dana od dana primitka paketa tj. dana slanja raskida ugovora
 • Oštećene artikle i tehničku robu gdje su oštećenja nastala nakon preuzimanja paketa
 • Tehničku robu koja je korištena te koja nema originalnu ambalažu sa svim popratnim sadržajima i dijelovima koje proizvod sadrži
 • Audio i video zapise ili računalne programe – otpakirane ili otvoren sigurnosni pečat osim ako je riječ o neispravnom proizvodu


Važne napomene:

 • Kod narudžbi koje se sastoji od više dijelova (npr. komplet knjiga, komplet pribora, komplet CD-a…) potrebno je vratiti cijeli komplet
 • Za tehničku robu za koju se po preuzimanju ustanovi da je neispravna kupac je dužan telefonski obavijestiti prodavca u roku od 24h
 • Za neispravnu tehničku robu i kvar nastao korištenjem potrebno je provjeriti upute na Garantnom listu te kontaktirati ovlašteni servis, budući da servis preuzima sve obaveze u pogledu servisiranja uređaja u garantnom roku, kao i nakon njegovog isteka
 • Ako je pošiljka oštećena u transportu te su oštećenja vidljiva molimo da takvu pošiljku kupac ne preuzme već kontraktira Službu za kupce kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu U slučaju jednostranog raskida ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača povrat plaćenog iznosa izvršiti ćemo nakon što zaprimimo povrat artikla koji mora biti najkasnije 15 dana od dana izjave kupca o jednostranom raskidu ugovora. Ukoliko kupac plati cjelokupan ili djelomičan iznos prilikom preuzimanja paketa i nema drugih dugovanja prema prodavcu, vraćamo ukupni iznos uplate na tekući račun kupca. Ukoliko kupac ima dugovanja prema Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo, po drugim narudžbama, umanjit ćemo ukupno dugovanje prema Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo za vrijednost uplaćenog iznosa vraćenog proizvoda.
 • Kod kupovine u pretplati, ukoliko kupac u toku pretplate odustane od narudžbe do tada uplaćeni iznos prodavac zadržava na ime nastalih manipulativnih troškova.
 • Pridržavamo pravo da iznimno (djelomično) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima kada nam na zalihama ponestane naručenih knjiga, ako kod kupca utvrdimo povećani rizik plaćanja, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako je došlo do očite pogreške u cjenovniku. U svim tim i sličnim slučajevima odmah ćemo obavijestiti kupca, dopisom, e-poštom ili telefonskim putem, o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.


3. ZAŠTITA PODATAKA

Kupac prilikom slanja narudžbenice, popunjavanjem ličnih podataka putem internetske aplikacije, prosljeđivanjem telefonskom operateru ili na drugi način daje Mladinskoj knjizi d.o.o. Sarajevo svoj pristanak za prikupljanje, obradu i korištenje u marketinške svrhe danih ličnih podataka, na neograničeni vremenski period.

Vaši su podaci zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (SL. GLASNIK BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) i Zakonom o zaštiti potrošača (SL. GLASNIK BiH, broj 25/06).

Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti da se njegovi podaci u roku od 15 dana prestanu koristiti u marketinške svrhe, trajno ili na određeni vremenski period, o čemu može obavijestiti Mladinsku knjigu d.o.o. Sarajevo pismenim putem ili putem telefona.

4. PROMJENA LIČNIH PODATAKA

Kupac se obvezuje da će sve promjene do kojih bi moglo doći vezano uz promjenu prebivališta ili zaposlenja nakon datuma sklapanja ugovora, odnosno narudžbe, javiti Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo najkasnije u roku osam dana. Ako obvezu ne ispuni, podatke o kupcu Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo tražit će posredstvom nadležnih institucija.