Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo

Kemal begova 12 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 957 600

Fax: +387 33 957 610

Mail: info@mksarajevo.com

Web: www.mladinska.ba

Direktor

Adnan Ćatović

adnan.catovic@mksarajevo.com

+387 33 957 602

Telefonska prodaja

Senka Salispahić
senka.salispahic@mksarajevo.com
+387 33 957 606

Zastupnička prodaja

Aida Pašukanović
aida.pasukanovic@mksarajevo.com
+387 33 957 605

Prodaja pravnim licima

Aida Tinjak
aida.tinjak@mksarajevo.com
+387 33 957 600

Služba logistike

Kontakt telefon: +387 33 957 630

Služba računovodstva i finansija

Kontakt telefon: +387 33 957 622

Služba za brigu o kupcima

Kontakt telefon: +387 33 957 600