Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo

Kemal begova 12 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 957 600

Fax: +387 33 957 610

Mail: [email protected]

Web: www.mladinska.ba

Direktor

Adnan Ćatović

[email protected]

+387 33 957 602

Telefonska prodaja

Senka Salispahić
[email protected]
+387 33 957 606

Zastupnička prodaja

Aida Pašukanović
[email protected]
+387 33 957 605

Prodaja pravnim licima

Aida Tinjak
[email protected]
+387 33 957 600

Služba logistike

Kontakt telefon: +387 33 957 630

Služba računovodstva i finansija

Kontakt telefon: +387 33 957 622

Služba za brigu o kupcima

Kontakt telefon: +387 33 957 600