Povelja o rezervacijiIZJAVA IZDAVAČA: Ova povelja o rezervaciji dokazuje da je gospođa/gospodin

Važno!!! Na početnim stranicama prestižnog djela bit će štampana posveta sa kaligrafskim ručnim ispisom imena naručioca i imena njegovog supružnika ili druga. Na prvoj praznini unesite svoje ime, a na drugoj liniji, u zagradi, možete opciono unijeti i drugo ime koje želite da se ispiše u prestižnom djelu.

BOSANSKO KRALJEVSTVO


IZDANO 2016. GODINE U PRODUKCIJI MLADINSKE KNJIGE d.o.o. Sarajevo,
sa numerisanim primjerkom, koji je kaligrafski ručno označen
SERIJSKIM BROJEM:


Upišite jednu željenu cifru. Za vrijeme važenja ovog dokumenta (Povelje o rezervaciji), ovaj primjerak knjige ne može kupiti niko drugi. Knjiga prelazi u vlasništvo gore navedenog lica sa danom kada je izmirena cjelokupna svota kupoprodajne cijene, na način i prema uslovima koji su prihvaćeni u kuponu. Nakon isplate, Mladinska knjiga d.o.o. Sarajevo kupcu izdaje Povelju o vlasništvu.


Molimo Vas da označite!

Cjelokupan iznos kupoprodajne cijene ću izmiriti:


KAKO ĆE TEĆI PROVEDBA NARUDŽBENICE:

- Najkasnije u roku od sedam dana ćemo Vas pozvati i dogovoriti se sa Vama o:

  • izboru broja Vašeg primjerka prestižnog djela Bosansko kraljevstvo i
  • svim detaljima u vezi plaćanja

- Najkasnije 10 dana od datuma plaćanja cijelog iznosa ili prve rate (u slučaju obročnog plaćanja) šaljemo Vam originalnu Povelju o rezervaciji za Vaš primjerak na kućnu adresu.

- Povelja o rezervaciji Vam osigurava da Vaš primjerak neće biti ponuđen, niti prodan nekom drugom.

- Najkasnije 10 dana od plaćanja cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, izdajemo Vam Povelju o vlasništvu i šaljemo je na Vašu kućnu adresu.

- Najkasnije 30 dana nakon objavljivanja i plaćanja najmanje 70% kupoprodajnog iznosa, naše ljubazne kolegice će Vam lično uručiti prestižno djelo - Bosansko kraljevstvo.

- Kako želimo ispuniti sve Vaše posebne želje, o načinu dostave bismo se prije samog slanja dogovorili još jednom.