• Knjiga je ručno šivana i brižljivo koričena, te je samim tim svaki primjerak unikatan. U vremenskom periodu od trideset dana, a zbog zahtjevnosti izrade, moguće je izraditi maksimalno 100 primjeraka ovog prestižnog djela.
  • U samom tekstu je skrivena, po uzoru na neke srednjovjekovne knjige, šifrirana poruka Izdavača za vlasnike djela.
  • Svaki primjerak prestižnog djela Bosansko kraljevstvo će biti kaligrafski ručno numerisan. Prvih deset primjeraka će biti posebno obilježeni i za njih će važiti posebna cijena!
  • Ime kupca i njegovog/ njenog saputnika/ saputnice će se unositi u tekst posvete na isti način kao i numeracija – ručno, kaligrafskim ispisom.
    • Posveta je namijenjena nasljednim vlasnicima ili generacijama na koje će se knjiga prenositi sa koljena na koljeno!