Ponosno ističemo da će mnogi predmeti i manuskripti do kojih smo došli biti objavljeni u koloru prvi put, a nekolicina artefakata će biti objavljena prvi put uopće. Materijal se sakupljao iz četrdesetitri institucije širom svijeta. Zemlje iz kojih smo vrijedno prikupljali likovnu građu su: Bosna i Hercegovina, Italija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Turska, Mađarska, Irska, SAD, Rusija, Poljska, Francuska i Njemačka.


U djelu će biti prikazane:

 • Najreprezentativnije povelje, bule, notarski zapisi i pisma
 • Bogatstvo djela će uveličati umjetničke predstave u fomatu ilustracija i portreti značajnih ličnosti koji se čuvaju u muzejima širom Evrope
 • Fotografije brojnih stećaka i nekropola, kameni ulomci sa grobnica, gradova te brojni prikazi motiva u kamenu
 • Djelo će krasiti umjetnine, nakit bosanskog plemstva i predmeti koji su se koristili u svakodnevnoj upotrebi

Knjiga obiluje unikatnim ilustracijama, koje su napravljene rukom nekolicine izvanrednih domaćih umjetnika

 • Tridesetidva umjetnička inicijala i ukrasne trake izrađene prema motivima srednjovjekovne bosanske države
 • Kraljevski grbovi i grbovi plemićkih porodica
 • Vladarsko i rodoslovna stabla
 • Historijske mape (jezgrena Bosna, Bosna u vremenu, trgovački putevi, rudarski centri, Hiže Ckve Bosanske, Kustodije Bosne Srebrene itd.)
 • Prikaz jedanaest srednjovjekovnih bosanskih gradova
 • Ilustracije historijskih scena
 • Prikaz najznačajnijih bitaka
 • Ukrasne bordure sa autentičnim motivima i dr. ilustracije