TRILOGIJA O
SREDNJOVJEKOVNOJ BOSANSKOJ DRŽAVI


  • Bosansko kraljevstvo - Historija srednjovjekovne bosanske države
  • Stećkopedija – Kameno blago stare bosanske države
  • Codex Diplomaticus Regni Bosnae – Povelje i pisma stare bosanske države (Zbirka srednjovjekovnih bosanskih povelja i pisama sa transkripcijom, prijevodom i historijskim kontekstom)

SVEOBUHVATAN I POUZDAN OPUS TEMELJNIH NACIONALNIH MONOGRAFIJA

Neprocjenjive knjige namijenjene ljubiteljima i poznavaocima bosanskog srednjovjekovlja, bibliofilima, kolekcionarima i svima onima koji žele da iznova ili po prvi put otkriju najskrivenije ljepote i istine o svojoj zemlji.

ORIGINALNA DJELA SVJETSKE KLASE NASTALA KAO ZAJEDNIČKI PODUHVAT KUPACA I KUĆE DOBRIH PRIČA!

Najveći i najambiciozniji izdavački poduhvat u Bosni i Hercegovini IKADA koji na vrhunskom stručnom i estetskom nivou tematizira Bosnu u srednjem vijeku.

Sa ove tri predivne monografije kao najpouzdanijim izvorom historijskog znanja, zauvijek smo upućeni da volimo, cijenimo i poštujemo vlastite korijene i bogato bosansko kulturno-historijsko naslijeđe.

TRILOGIJA O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSANSKOJ DRŽAVI Prelistajte promotivnu brošuru trilogije..

BOSANSKO KRALJEVSTVO
HISTORIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE

U prirodi čovjeka je da želi da zna gdje su mu korijeni i gdje pripada. Zahvaljujući svjedočanstvima suvremenika, dokumentima i bogatoj arhivskoj građi, ova knjiga je izvanredan izvor historijskog znanja.

U manjem formatu na 704 stranice, bez folija u boji plemenitih metala, ali potpuno iste sadržine kao i njegov luksuzni prethodnik, obogaćeno posebnom zahvalom Izdavača preferencijalnim kupcima ove monografije i bilješkom o autoru, ovo izdanje je sada dostupno svima koji žele da saznaju sve o staroj bosanskoj državi. Posjedovanjem i čitanjem ove prekrasne monografije obogatite svoje znanje o vlastitoj domovini u srednjem vijeku i uplovite u najskrivenije kutke bosanskog srednjovjekovlja.

„Usljed historijskih događaja i razvoja u kasnijem periodu, do nas su ostali samo tragovi te raskoši, fragmentarni i malobrojni izvorni pokazatelji, očuvani uglavnom u arhivima, bibliotekama, muzejima i galerijama diljem Bosne i Hercegovine i svijeta. Naša želja je da s tih predmeta skinemo slojeve prašine, da im vratimo sjaj, i da upoznamo srednjovjekovnu Bosnu u njenom najboljem svjetlu“

(odlomak iz knjige Bosansko Kraljevstvo, prof. Emir O. Filipović)

„Nema tu šta nema, a sve je skladno i dostojanstveno. Kao u velikom i bogatom tržnom centru u koji ulaze djeca da izaberu poklon. To je čitav arsenal prošlosti, centralna muzejska postavka po kojoj se razvojne linije i bogatstvo vremena prepoznaju u potpunosti. Zapravo ta višedimenzionalnost, bogatstvo priloga i sadržaja teksta - ta širina u prezentiranju bosanskog srednjovjekovlja, najveće je i najprijatnije je iznenađenje koje sam doživio čitajući i sagledavajući ovaj rukopis. Morao sam se odmarati dok sam ga pregledavao ... valjda je to i bio cilj knjige koja se treba češće uzimati u ruke. Ovu izdavačku kompoziciju, kadru da dopusti da se stvara knjiga iz historije za potomstvo, da je nisam pregledao, nazvao bih izdavačkom i autorskom utopijom.“ ...
...“ U ovom rukopisu bosansko srednjovjekovlje pretvoreno je u bogato utočište znanja i ponosa u kojem će se generacije čitalaca sklanjati tražeći snagu za sebe i svoje vrijeme“

(odlomak iz recenzije, prof. Esad Kurtović)

STEĆKOPEDIJA
KAMENO BLAGO STARE BOSANSKE DRŽAVE

NOVA RIJEČ ZA TEMELJNU NACIONALNU MONOGRAFIJU O STEĆCIMA!

Pokušajte naučiti nešto o svemu i sve o nečemu.(Thomas Huxley) STEĆKOPEDIJA - sve o necemu, sve o stećcima!

Pojmovi kao što su sjećanje i pamćenje oduvijek su bili prisutni kako u svakodnevnom govoru tako i u naučnom diskursu historičara, sociologa i antropologa. Zašto nešto kolektivno pamtimo dok nešto drugo zaboravljamo pitanje je koje je povezano sa KULTUROM SJEĆANJA I PAMĆENJA.

Doprinos kolektivnoj kulturi sjećanja na srednjovjekovnu bosansku sepulkralnost nesumnjivo je rađanje nove riječi – STEĆKOPEDIJA. Bilo je neophodno stvoriti novu riječ kako bi se sveukupna širina pristupa i angažmana autora i izdavača mogla do kraja sažeti u novoj imenici - STEĆKOPEDIJA.

„U historiji srednjovjekovne Bosne prepoznatljivo se spominju Bosansko kraljevstvo kojim se kao uzorom diči moderna država Bosna i Hercegovina, Crkva bosanska kojom se vjerska tolerancija podiže na pijedestal moderne multireligioznosti i stećci kao najznačajniji materijalni simboli vječnosti na našim prostorima. Moderna BiH zbilja ova prva dva medievalna uzora često politizira, pokušava se to i sa stećcima ali zaista neuspješno. Stećci su opipljiva, nepobitna materijalna činjenica kojoj se ne može prigovarati modernim politikantskim podjelama. Srođena sa ambijentom kao svojevrsni inventarni izraz prirode, njihova ljepota sve razoružava, ostavlja bez daha i sretno ujedinjuje u namjeri da se očuvaju u prepoznatljivom svjetskom okruženju kao istinska svjetska baština.

U posljednje vrijeme više je autora u različitom obimu nastavilo raniju liniju izdavačkih poduhvata povezanih za stećke. Značajnije se poslije Šefika Bešlagića u sintetskom izrazu izdvaja samo pristup pokojnog akademika Dubravka Lovrenovića, koji je kroz vizuru historičara, prije svega značajnom pričom o smrti, dao stećcima novi zamah u spoznaji i novim istraživanjima. Bilo je i drugih pristupa ali njihova je parcijalnost i tehnička obrada ostali su na nešto slabijem nivou. U ovakvom ozračju, gdje se kroz vizuru stećaka, već srođeni prirodni ambijent treba iznova i u drugačijem ruhu predstaviti čitaocima, olakšano je pratiti izdanja u kojima se mogu uočiti stručna i naučna odmicanja vrijedna pažnje.

Pristup Edina Bujaka, prvog školovanog predstavnika u ovoj branši, u polazištu zaslužuje zasebnu pozornost. Uskostručni izraz arheologa je ugaoni kamen kojim se stećci prvi put postavljaju u naučnu ravan sa jasnim presjekom dostignutih znanja i projekcijom budućih pravaca u njihovom proučavanju. Uz pomoć izdavača tom zadatku mladi autor je ponudio hvalevrijednu ponudu čiji asortiman predstavlja stećke IZDANJEM SVJETSKE ENCIKLOPEDIJE - STEĆKOPEDIJE.“...

„U odlično kombiniranoj animaciji teksta i slike stećci su pred struku i čitaoce predstavljeni u dosada najboljem izdanju. Ljestvica je pomjerena na visinu, standardnu ravan, koju, vjerujem, zadugo drugi autori i izdavači neće uspjeti pomjeriti, ali će svakako od sada biti u prilici da odmjere svoje planove i pokušaje.“

(odlomak iz recenzije, prof. Esad Kurtović)

CODEX DIPLOMATICUS REGNI BOSNAE
DIPLOMATIČKI ZBORNIK SREDNJOVJEKOVNE BOSNE POVELJE I PISMA STARE BOSANSKE DRŽAVE

(Prijevod više od 400 srednjovjekovnih bosanskih povelja i pisama na moderni bosanski jezik)

KRUNA TRILOGIJE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSANSKOJ DRŽAVI

CODEX DIPLOMATICUS REGNI BOSNAE je kruna najsveobuhvatnije trilogije o staroj Bosni. Prijevod na moderni bosanski jezik i transkripcija više od 400 najreprezentativnijih i najzanimljivijih srednjovjekovnih bosanskih povelja i pisama sa historijskom kontekstom predstavlja najzahtjevniji izdavački poduhvat ove vrste u BOSNI I HERCEGOVINI IKADA! Diplomatički zbornik bosanske države u srednjem vijeku ovim postaje dostupan najširim slojevima stanovništva i otvara mogućnost da se bogatstvo života u srednjovjekovnoj Bosni doživi iz prve ruke - iz pera sudionika tog vremena. Na pitanje šta je i koliko je važna bila zemlja Bosna u srednjem vijeku - - preporučujemo svima da iskuse čitanje i obavezno posjedovanje ove monografije. Svi dokumentirani odgovori sadržani su u knjizi Codex Diplomaticus kao ogledalu našeg ponosa i riznici istine o staroj bosanskoj državi. (Riječ glavnog urednika trilogije, Adnan Ćatović - Direktor, Mladinska knjiga – Kuća dobrih priča, Sarajevo)

PISANI IZVORI UGLEDNE BOSANSKE DRŽAVE
VISOKOKVALITETNI FAKSIMIL, TRANSKRIPCIJA PISMA I PRATEĆI PRIJEVOD!

Povelje, pisma i raznovrsni ugovori kojima se izvorno piše historija stare i ugledne bosanske države predstavljeni su vjernom reprodukcijom – kvalitetnim faksimilom, transkripcijom pisma i pratećim prijevodom tako da njihovo iskonsko bogatstvo postaje pregledno, sagledivo i u potpunosti pristupačno. Više stotina dokumenata predstavljaju širok dijapazon za upoznavanje srednjovjekovne bosanske historije.

DOŽIVLJAJ ISKONSKOG BOGATSTVA
PERGAMENT, PAPIR, TINTA, RUKOPIS PISARA I PEČATI

Vjerna reprodukcija dokumenta prikazuje historiju, način na koji su donošene velike odluke i promjene u razvoju bosanske države, ugovori kojima se prate svi slojevi bosanskog društva do razine pozicije pojedinca koji se na različite načine snalazio u svome vremenu, ali i vanjske karakteristike dokumenta kao što su izgled pisanog materijala, pergament i papir, tintu, rukopis pisara i pečate. Taj vizuelan osjećaj je pozitivno iskustvo koje pojedinca čine ponosnim članom kulturne zajednice.

BOGATO NASLIJEĐE PISANO DOMAĆIM BOSANSKIM PISMOM

Bogato bosansko naslijeđe pisano na domaćem bosanskom pismu - ćirilici i latinici, bosanskom, latinskom i talijanskom jeziku, predstavljeno je raskošnom vizuelnom obradom kojom će ponajviše da se zadovolje oni koji žele da se upoznaju sa izgledom i sadržajem izvorne građe, da prepoznaju, dožive, osjete svojom baštinom i sami procijene kvalitet i značaj za kulturnu historiju srednjovjekovne i savremene Bosne i Hercegovine.


KAKO DOĆI DO REPLIKE VLADARSKOG PRSTENA SA MOTIVOM LJILJANA IZ DONJE ZGOŠĆE?!

Prsten u srednjem vijeku nije bio samo puki ukrasni detalj. On je često oznaka istaknutog statusa njegovog nositelja, pokazatelj plemićkog ili viteškog staleža. Samim svojim prisustvom na ruci govorio je o osobi koja ga je nosila, njenom položaju na društvenoj ljestvici. Ponekad je prstenju pridavana i magična moć. Vjerovalo se da se u njemu nalazi snaga koja može zaštititi nositelja. Smatran je simbolom snage, autoriteta i zaštite.

Prsten sa motivom ljiljana iz Donje Zgošće korišten je kao pečatnjak ali je ujedno bio i heraldička oznaka. Bijeli ljiljan simbolizira nevinost i čistoću. Osim toga simbol je ljepote i vladarskog dostojanstva. U Svetom pismu simbol je ljepote, bezgriješnosti i odabranosti. U srednjovjekovnom bosanskom kraljevstvu ljiljan je bio simbol vladarske porodice Kotromanića. Nalazio se na njihovom grbu, na vladarskoj kruni, kraljevskom žezlu, novcima i pečatima. Sasvim je jasno da je ljiljan bio najkarakterističnija oznaka i simbol srednjovjekovne Bosne, njenih vladara i vladarske dinastije. Upravo zbog toga zgošćanski prsten se može pripisati vladarskoj dinastiji Kotromanića. U ovom kontekstu on može biti jedan od posljednjih dijelova slagalice i odgovor na pitanje čija je nekropola u Donjoj Zgošći kod Kaknja.

Poslije arheoloških iskopavanja prsten se jedno vrijeme nalazio u Muzeju grada Zenice. Nakon što je osnovan Muzej Kaknja vratio se blizu mjesta pronalaska. Danas je to jedan od rijetkih predmeta koji se mogu vezati uz Bosansku vladarsku porodicu. Osim prstenja iz kraljevske grobnice otkrivene u Milima kod Visokog, prsten iz Donje Zgošće je vjerni svjedok vladarskog dostojanstva i raskoši kako vladarske dinastije tako i srednjovjekovne bosanske države.

Zgošćanski prsten najvjerovatnije je nosio neki od muških pripadnika vladarske dinastije Kotromanića. Za sada se ne može sa sigurnošću reći o kome je tačno riječ. Možda je pripadao Stjepanu II Kotromaniću ili opet nekom drugom istaknutom članu naše najznačajnije srednjovjekovne porodice. Nažalost, rezultati savremenih DNK analiza skeleta uz koji je prsten pronađen nisu objavljeni tako da se prsten još ne može vezati uz tačno određeno ime. Zbog toga nekropola u Donjoj Zgošći kod Kaknja još uvijek će ostati djelomično zaogrnuta velom tajne. Prsten je otkrio jednu tajnu ali druga će ostati, za sada, neotkrivena. (autor Stećkopedije, dr. Edin Bujak, Odsjek za arheologiju, Filozofski Fakultet UNSA)

  • Svi kupci koji kupe i jednokratno plate monografiju BOSANSKO KRALJEVSTVO ostvaruju pravo na ovaj predivan i skupocjen poklon
  • Pojedinačna cijena prstena u ukrasnoj kutiji bez obaveze kupovine ove monografije iznosi 150 KM (Bez mogućnosti plaćanja na rate)
  • Svi kupci bilo kog izdanja iz trilogije imaju pravo kupiti prsten po cijeni od 80 KM (Sa mogućnosti plaćanja na rate)

KAKO POSTATI VLASNIK TRILOGIJE ILI VLASNIK POJEDINAČNIH TEMELJNIH NACIONALNIH MONOGRAFIJA?!

OD PRETPLATNIČKE DO REDOVNE-AKTUELNE CIJENE ZA BOSANSKO KRALJEVSTVO

Prvi dio trilogije o srednjovjekovnoj Bosni, Bosansko kraljevstvo - Historija srednjovjekovne bosanske države, još uvijek je dostupno u redovnoj prodaji ali u veoma ograničenom broju primjeraka. Podsjećamo da je pretplatnička cijena iznosila 160 KM. Ta cijena je bila aktuelna za sve one narudžbe i kupovine koje su ostvarene u pretplatničkoj fazi. Nakon toga, tj. po izlasku knjige iz štampe redovna cijena je 240 KM.

NOVO! VREMENSKI OKVIR PRODAJE ZA STEĆKOPEDIJU I CODEX DIPLOMATICUS

U želji da se približimo što većem broju zainteresiranih pojedinaca kako bi došli u posjed ovih predivnih izdanja po povlaštenoj cijeni, prilagodili smo i vremenski okvir u kom ćemo promovirati STEĆKOPEDIJU i CODEX DIPLOMATICUS. Knjige će biti dostupne u pretplatničkoj fazi u vremenskom okviru od trinaest mjeseci počev od 01.09.2017. do 30.09.2018. godine

NOVO! EKSKLUZOVNOST PROJEKTA – KNJIGE ĆE BITI DOSTUPNE SAMO U PRETPLATI!

Stećkopedija i Codex Diplomaticus Bosnae biće dostupni isključivo u pretplatničkoj prodaji kroz prodajne kanale MKSA. To znači da će cijeli tiraž biti ekskluzivan i svaki primjerak će biti štampan za poznatog kupca tj. po unaprijed ostvarenim narudžbama.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE!

Kuća dobrih priča - Mladinska knjiga Sarajevo u Bosni i Hercegovini više od petnaest godina promovira kvalitetna knjižna izdanja putem svojih prodajnih puteva sa opcijom plaćanja na rate. Olakšavajuća okolnost za publiku koja želi doći u posjed kapitalnih nacionalnih naslova iz TRILOGIJE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI i ovaj put je MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE.

CIJENA I UVJETI PRODAJE

· Stećkopedija i Codex Diplomaticus Bosnae će imati jedinstvenu pojedinačnu cijenu od po 168 KM za sve naružbe i isporuke u Bosni i Hercegovini!

· Monografija Bosansko kraljevstvo još uvijek je dostupna sa ograničim brojem primjeraka po cijeni od 240 KM!

· Ukoliko se naruče u kompletu (Stećkopedija i Codex Diplomaticus Bosnae) cijena obje knjige zajedno iznosi 300 KM za sve naružbe i isporuke u Bosni i Hercegovini! Ušteda za naručioca je u tom slučaju 36 KM!

· Cijena trilogije o srednjovjekovnoj Bosni (Bosansko kraljevstvo, Stećkopedija i Codex Diplomaticus Bosnae) iznosi 420 KM za sve naružbe i isporuke u Bosni i Hercegovini! Ušteda za naručioca je u tom slučaju 156 KM!

· Minimalni iznos rate je 20 KM za sve opcije prodaje!

· U cijenu su uključeni troškovi slanja uplatnica i troškovi slanja knjiga za narudžbe i isporuke u Bosni i Hercegovini.

· Za isporuke van Bosne i Hercegovine dodaju se troškovi slanja u iznosu od 25 eura po knjizi, bez obzira na kontinent i mjesto na koje se knjiga šalje.

· Plaćanje dijela ili cijelog iznosa narudžbe može se izvršiti:

  • Gotovinski u prostorijama Mladinske knjige Sarajevo na adresi, Muhameda Kantardžića br. 3, 71000 Sarajevo
  • Kartičnim plaćanjem na POS aparatima koje šaljemo (Visa, Maestro, American, Shoping karticom - Reisseisen banke, Visa expire Intesa i dr.
  • Putem uplatnica koje šaljemo na adresu kupca
  • Putem web stranice https://mladinska.ba/bosanskokraljevstvo/rezervacija_enciklopedijsko

KAKO NARUČITI I PLATITI?!